Paragon Medical – producent światowej klasy implantów i instrumentów chirurgicznych – wybrał Grupę Impel do przeprowadzenia audytów maszyn produkcyjnych wg wytycznych tzw. unijnej dyrektywy maszynowej. Projekt zakończył się pod koniec 2021 r.

Audyt maszyn w świetle regulacji prawnych

Dyrektywa maszynowa jest jednym z najważniejszych aktów prawnych, który normalizuje wymagania dla przedsiębiorców w zakresie bezpieczeństwa maszyn w zakładach pracy na terenie Unii Europejskiej. Ma też wspierać na obszarze wspólnotowym swobodny przepływ maszyn, ale jednocześnie gwarantować wysoki poziom ochrony dla pracowników.

Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn – (taka jest pełna nazwa dyrektywy maszynowej), weszła w życie 29 grudnia 2009 r. Określa minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Do tego zobowiązuje przedsiębiorstwa do podjęcia takich działań, by zapewnić bezpieczną eksploatację maszyn, jako narzędzi pracy. Oznacza to w praktyce, że wszystkie maszyny i urządzenia, które wprowadzono na teren Unii Europejskiej po 1 stycznia 1995 r. podlegają wymaganiom dyrektywy maszynowej i nie ma znaczenia, w jakim okresie faktycznie zostały wyprodukowane. Przedsiębiorcy winni zatem zadbać o należyty przegląd starych maszyn i urządzeń i o to, aby były oznaczone europejskim znakiem CE.

Za niedopełnienie obowiązków związanych ze spełnieniem minimalnych wymagań dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników, grożą sankcje. Nakłada je Państwowa Inspekcja Pracy, a grzywna wynosi od 1.000 zł do 30.000 zł.

Audyty maszyn w praktyce

W spółce Paragon Siechnice przeprowadzono audyt wybranych maszyn w zakresie dostosowania do wymagań minimalnych, tj. zabezpieczających pracowników przed wypadkami przy pracy.

„Dokonaliśmy audytu dwóch zespołów maszyn – zespół tokarek Star Micronics – wg specjalnie przygotowanych arkuszy spisowych oraz kontrolę jednej z maszyn (maszyna do naginania szpica) pod kątem ewentualnych propozycji zmian funkcjonalnych urządzenia” – mówi Radosław Lemański, doradca handlowo-operacyjny w spółce Impel Synergies. „Maszyna ta jest egzemplarzem jednostkowym, wyprodukowanym w USA specjalnie pod określone działanie. Obecnie wymaga dostosowania pod względem poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności” – dodaje doradca.

Audyt wskazanych przez klienta maszyn wykonano w pełnym zakresie, tj. opierając się na wszystkich punktach kontrolnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki. Dodatkowo udzielono wielu rekomendacji w zakresie modernizacji starej maszyny i poprawy bezpieczeństwa pracy z nią.

Maszyna do naginania szpica, jest unikalnym egzemplarzem i jest bardzo ważna dla klienta, bo wciąż wykorzystuje ją w procesach produkcyjnych” – komentuje dalej Radosław Lemański. „Stąd ważne było, abyśmy wskazali takie rozwiązania, aby maszyna nadal mogła być bezpiecznie eksploatowana. Zaproponowaliśmy kontrolę instalacji elektrycznej wraz z propozycją stosownych zmian, w tym przeniesienie szafy sterowniczej. Zaleciliśmy także montaż osłony, której maszyna do tej pory nie posiadała oraz wyłączników krańcowych. Istotną rekomendacją było, aby maszynę dodatkowo wyposażyć w elementy dociskowe do szpica, aby pracownik nie musiał robić tego ręcznie i ryzykować wypadkiem przy pracy. Zaproponowaliśmy także wyposażenie maszyny w układ sterujący czy montaż systemu ostrzegającego o awarii” – dodaje Radosław Lemański.

Ponadto w trakcie audytu wskazano konieczność oznaczenia maszyny tabliczką znamionową, tablicami ostrzegawczymi oraz przygotowaniem tłumaczenia dokumentacji technicznej dla urządzenia.

Rekomendacje zaproponowane przez zespół Impela zostały w pełni przyjęte przez klienta oraz zaakceptowane do wdrożenia.

Aktualności