Zakończono remont budynku przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze, w którym mieści się Starostwo Powiatowe. Prace realizowały spółki Impel Tech Solutions Sp. z o.o. Sp. k. oraz Construct Solutions Sp. z o.o., które na wykonanie niniejszego zadania zawiązały konsorcjum. Inwestycja realizowana była w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa w obiektach użyteczności publicznej powiatu jeleniogórskiego” i kosztowała 1,5 mln zł netto.

Remont budynku był konieczny ze względu na jego zły stan techniczny oraz w związku z wprowadzaniem w starostwie dwóch osobnych projektów, dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, tj. wdrażaniem e-usług dla mieszkańców oraz stworzeniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Konieczne stało się podniesienie standardu obsługi mieszkańców, jakości infrastruktury obiektu i jego bezpieczeństwa.

Prace remontowe wystartowały z początkiem 2018 roku i rozpoczęły się od ostatniego piętra obiektu. W pierwszym etapie, który obejmował pierwszy miesiąc prac, w budynku wyremontowano serwerownię, zmodernizowano sieć informatyczną LAN oraz wymieniono instalację elektryczną. Wyremontowano wszystkie pomieszczenia na ostatniej kondygnacji budynku oraz elementy instalacji CO. W drugim etapie wyremontowano pozostałe pomieszczenia, część z nich przebudowano, wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną oraz wykonano szereg prac związanych z dostosowaniem budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej i bezpiecznej ewakuacji. Poszerzono ciągi komunikacyjne, zainstalowano klapę oddymiania w dachu budynku, w ewakuacyjnej klatce przeciwpożarowej wymieniono na nową ślusarkę aluminiową, w całym budynku przy ciągach schodowych zainstalowano nowe barierki zgodnie z wymogami prawa budowlanego, wykonano prace malarskie i wykończeniowe.

Termin realizacji zadania był bardzo krótki, a dodatkowym utrudnieniem było to, że prace remontowe odbywały się także podczas godzin pracy urzędu. Pomimo tych trudności zadanie wykonano terminowo.

Z ramienia konsorcjantów za realizację projektu odpowiedzialni byli: Jarosław Pawlikowski – Project Manager z Impel Tech Solutions oraz Piotr Zgadzaj – kierownik budowy. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie oferty była Katarzyna Trojanowska, Menedżer Produktu z Impel Tech Solutions oraz Aneta Zawada, Menedżer techniczno-handlowy ds. Inwestycji, która również w imieniu spółek podpisała umowę ze starostwem.

Aktualności