W dniu 21 marca 2018 roku odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Powiat Bolesławiecki. Jej tematem było podpisanie umowy na wykonanie zadania „Przeniesienie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu do nowej siedziby oraz przystosowanie istniejącego obiektu”.

Z zadaniem zmierzy się spółka Impel Tech Solutions (ITS), która wygrała przetarg na realizację projektu wartego ok. 4,7 mln zł.

Jak podaje starostwo powiatu bolesławieckiego, siedziba Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych zostanie przeniesiona do placówki zlokalizowanej przy ul. Bankowej, która zostanie wyremontowana i w pełni przystosowana do ponadstandardowych wymagań, jakie są niezbędne dla szkoły specjalnej i do komfortowego funkcjonowania w niej niepełnosprawnych wychowanków.

Prace obejmują przebudowę budynku oświaty, remont oraz adaptację strychu na nowe pomieszczenia dydaktyczne i pomocnicze, rozbiórkę dwóch budynków garażowo-magazynowych, budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego i zagospodarowanie terenu przyległego. W nowej placówce uczniowie będą mieć do dyspozycji ponad 3,5 tys. m2. Powstaną tu nowoczesne sale lekcyjne, specjalistyczne pracownie i sale rehabilitacyjne. Do specyfiki szkoły zostaną dostosowane pomieszczenia sanitarno-higieniczne. Sporej przebudowy będzie wymagała szczytowa część budynku nad klatką schodową z uwagi na konieczność dobudowania szybu na windę osobową oraz rozbudowę ciągu schodowego. Tym samym placówka będzie w pełni dostosowana do rygorystycznych wymogów ochrony przeciwpożarowej. Przebudowane także zostanie zaplecze kuchenne ze stołówką, a z części korytarzy zostaną wydzielone dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne i administracyjne. Wykonawca do prac ruszy już w przyszłym tygodniu, a planowe zakończenie inwestycji ma nastąpić w listopadzie br.

Podczas konferencji prasowej pomiędzy starostwem bolesławieckim a spółką Impel Tech Solutions została podpisana umowa inwestycyjna. Starostwo reprezentował Karol Stasik – starosta bolesławiecki oraz Tomasz Gabrysiak – wicestarosta bolesławiecki, wykonawcę natomiast Dariusz Mikrut – dyrektor operacyjny ds. inwestycji w Impel Tech Solutions.

Menedżerami ze strony ITS koordynującymi prace związane z przygotowaniem kosztorysów oferty handlowej, wizją lokalną przyszłej inwestycji i komunikacją ze starostwem byli Aneta Zawada, Katarzyna Trojanowska i Michał Kostuj.

Podczas konferencji prasowej Grupa Impel miała także okazję zaprezentować swoje doświadczenie na polu obsługi inwestycji, w tym dotyczących placówek użyteczności publicznej oraz w obszarze technicznego utrzymania nieruchomości. Tę część referował Tomasz Sałapata – dyrektor handlowy ds. sprzedaży usługi technicznego utrzymania nieruchomości w Impel Tech Solutions. Natomiast Krzysztof Wojciechowski, prezes zarządu spółki Insperit Data Management z Grupy Impel, zaprezentował szeroką ofertę możliwości współpracy między Grupą Impel a gminami miejskimi wynikające z usługi skanowania laserowego miast.

Aktualności