W kwietniu rusza pierwszy tegoroczny nabór do programu Kredyt ekologiczny – potrwa od 25 kwietnia do 25 lipca. Kolejny planowany jest na ostatni kwartał roku – wystartuje w październiku i potrwa do końca grudnia. W każdej z edycji planowana jest dystrybucja wsparcia dla firm w wysokości 660 mln zł. Organizacje stawiające na modernizacje energetyczne mogą zatem sporo zyskać.

Celem programu jest dofinansowanie przedsiębiorstw, które chcą zainwestować w poprawę efektywności energetycznej. Firmy mogą podejmować wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia w różnych obszarach jej funkcjonowania. Ważne, aby inwestycja wykazywała min. 30% wzrost efektywności wykorzystania zasobów energetycznych. Przedsiębiorstwa mogą podejmować działania z zakresu:

  • termomodernizacji
  • wykorzystania odnawialnych źródeł energii
  • wymiany starszego i energochłonnego parku maszynowego czy linii produkcyjnych
  • zmiany źródeł ogrzewania
  • poprawy efektywności w zakresie sieci klimatyzacyjnych i/lub wentylacyjnych
  • wdrożenia systemów do zarządzania polityką energetyczną przedsiębiorstwa.

Jak przygotować się do procesu złożenia aplikacji o dofinansowanie dowiesz się z nagranego webinaru pt. „Kredyt ekologiczny – zielona transformacja w firmie”.

baner reklamujący kredyty ekologiczne dla firm na poprawę efektywności eneregtycznej

Z webinaru dowiesz się:

  • na jakie rozwiązania z obszaru efektywności energetycznej możesz otrzymać finansowanie?
  • jakie niezbędne dokumenty należy przygotować do wniosku o finansowanie?
  • co musi zawierać audyt efektywności energetycznej?
  • czy kredyt ekologiczny może być dotacją bezzwrotną?

Warunkami ubiegania się o dotację jest uzyskanie promesy kredytowej z banku komercyjnego oraz wykonanie audytu energetycznego. To właśnie wynik audytu określi parametry techniczne wymaganych inwestycji i wskaże czy planowane modernizacje będą wystarczające, by wniosek aplikacyjny mógł być pozytywnie rozpatrzony.

O rankingu złożonych aplikacji decyduje też wskaźnik efektywności kosztowej. Oznacza, że im więcej megawatogodzin i zużycia energii uda się zaoszczędzić za jak najmniejszą kwotę, tym lepiej dla wnioskodawcy.

Z nagrania dowiesz się jak możemy Ci pomóc, aby Twoja aplikacja o dofinansowanie uzyskała wysoką pozycję na liście projektów pozytywnie ocenionych.

Aktualności