Impel przedłużył współpracę z E.ON na obsługę prawie 150 obiektów zlokalizowanych na obszarze Warszawy. Główny zakres współpracy dotyczy usługi technicznego utrzymania nieruchomości, choć obsługa obejmuje także transport wewnętrzny czy utrzymanie terenów zielonych.

Techniczne wsparcie w zarządzaniu nieruchomościami

Grupa E.ON dostarcza energię elektryczną do odbiorców na terenie stolicy i realizuje zadania operatora systemu dystrybucji. Jest także dostawcą rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii. Operator zarządza także siecią obiektów różnego przeznaczenia, gdzie Impel utrzymuje i serwisuje instalacje techniczne i teletechniczne.

„Niemal 150 lokalizacji w Warszawie to obiekty sieciowe, biurowe i techniczne, gdzie zakres wsparcia technicznego jest bardzo zróżnicowany” – mówi Bogdan Kaczorowski, kierownik techniczny z Impel Synergies. „Każdy typ nieruchomości jest w różnym stopniu eksploatowany. W budynkach biurowych liczba użytkowników każdego dnia jest bardzo duża i tu dochodzi do częstszych awarii i większego zużycia urządzeń i materiałów. Nieco mniej napraw odnotowujemy na obiektach sieciowych. Mamy też wskazane przez klienta, nieruchomości techniczne, które, ze względów bezpieczeństwa, wymagają codziennej obecności obsługi technicznej” – dodaje Bogdan Kaczorowski.

Dobry stan techniczny instalacji budynkowych sprawia, że wszystkie urządzenia i zasoby techniczne na nieruchomości działają bez zarzutu. Ludzie przebywający na obiekcie swobodnie korzystają z wszelkich pomieszczeń nie odczuwając dyskomfortu z eksploatacji miejsca pracy. Sprawne instalacje decydują również o bezpieczeństwie osób znajdujących się w budynkach. Nawet jeśli pojawią się sytuacje niepożądane, np. pożar wywołany przez człowieka, to sprawne zabezpieczenia techniczne pozwolą na szybkie odcięcie miejsca zagrożenia i na sprawną ewakuację osób.

Dodatkowy zakres współpracy

Współpraca z operatorem obejmuje także utrzymanie czystości terenów zewnętrznych w wybranych lokalizacjach, transport wewnętrzny oraz obsługę powielarni.

„Aby solidnie obsłużyć obiekty klienta rozproszone po całej Warszawie, niezbędne jest dobre planowanie prac i sprawne zarządzanie procesami logistycznymi” – komentuje dalej Bogdan Kaczorowski. „Transport wewnętrzny realizuje przede wszystkim dostawę części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia biur z magazynu centralnego. Dostarczamy także pracowników na zastępstwo w zakresie obsługi kancelarii klienta. Osoba ta dodatkowo wykonuje zlecenia poligraficzne i introligatorskie na rzecz obiektów biurowych obsługiwanych przez Impel” – dodaje.

Outsourcing – dostęp do stałej obsługi

Korzystanie z outsourcingu usług jest dziś powszechną praktyką biznesową i w większości wypadków jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania firmy. Wydzielenie zadań, które mogą być realizowane przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne jest bardziej opłacalne i niweluje wiele ryzyk biznesowych. Korzystając z zewnętrznej obsługi nie trzeba martwić się o zasoby pracowników, ich absencję czy szkolenia. Firma zewnętrzna dysponuje odpowiednimi kompetencjami branżowymi, znajomością procesów, by zapewnić obsługę na wymaganym poziomie.  

„Outsourcing obsługi technicznej zapewnia klientowi stały dostęp do wyszkolonych techników, którzy realizują prace dokładnie tam, gdzie jest taka potrzeba” – komentuje współpracę Wojciech Ciołek, prezes zarządu w Impel Synergies. „Największą zaletą outsourcingu jest specjalizacja branżowa. Dobra znajomość technicznego obszaru w obsłudze nieruchomości daje nam dużą umiejętność dostrzegania potrzeb i możliwości współpracy. Dodatkowo, klient na bieżąco korzysta ze sprawdzonych rynkowo doświadczeń i rozwiązań. Korzysta więc z efektu skali wypracowanego przez dostawcę i z całą pewnością jest to dla niego zasadne ekonomicznie” – dodaje Wojciech Ciołek.

Aktualności