Każdego rodzaju nieruchomość winna spełniać określone wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Szczególnie restrykcyjne przepisy dotyczą obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej.

Systemy przeciwpożarowe

Zabezpieczenia przeciwpożarowe to cały system rozwiązań, który na terenie danego obiektu ma pomagać w ochronie mienia oraz zapewniać bezpieczeństwo osób przebywających na jego terenie. Powinien możliwie szybko wykrywać pożary, alarmować o nich oraz minimalizować ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się niepożądanych sytuacji na kolejne części nieruchomości.

Budynki przemysłowe i użyteczności publicznej muszą spełniać wymogi odpowiedniej odporności w zakresie trwałości i wytrzymałości w warunkach pożaru. Wysoka temperatura potrafi mocno obniżyć nośność wielu konstrukcji. Ważne zatem jest stosowanie w budownictwie wysokiej jakości komponentów i takich rozwiązań, których odporność w przypadku pożaru będzie możliwie jak największa.

Klasy odporności ogniowej

W przepisach prawa zdefiniowano 5 klas odporności ogniowej – A, B, C, D i E. A oznacza klasę najwyższą, a E wymagania najmniejsze. Klasy odporności opisują wymagania dla różnych elementów budynku jak konstrukcja nośna, konstrukcja dachu i pokrycie dachowe, stropy, ściany zewnętrzne i wewnętrzne.

„Choć przepisy mówią o wielu poziomach odporności ogniowej, to w praktyce zastosowanie się do maksymalnych zabezpieczeń jest bardzo kosztowne i trudne” – mówi Łukasz Dyjewski, kierownik zespołu serwisowego Impela. „Prawo przewiduje też możliwość zastosowania całego mnóstwa urządzeń przeciwpożarowych, które mogą łagodniej obejść się z finansami inwestora, a jednocześnie gwarantować w budynku duże bezpieczeństwo. Takimi rozwiązaniami są np. instalacje tryskaczowe czy systemy oddymiania budynku i odprowadzania ciepła” – dodaje kierownik Dyjewski.

System ppoż. w placówce bankowej

Wstępny audyt obiektu klienta z sektora bankowego, wykonany przez techników z Impela, wykazał liczne uchybienia z zakresu przepisów przeciwpożarowych. Wymagało to szeregu prac dostosowawczych i remontowych. Tylko dzięki takim zabiegom placówka mogła być dopuszczona do użytku i jednocześnie stanowić bezpieczne miejsce dla pracowników i klientów banku.

Jednym z zadań była naprawa instalacji SSP (systemu sygnalizacji pożaru) oraz podłączenie do niej innych instalacji budynkowych.

„System SSP to bardzo ważny element w całym układzie zabezpieczeń nieruchomości” – mówi dalej o projekcie Łukasz Dyjewski. „Powinien być tak skonfigurowany, aby mógł wykryć pożar w możliwie jak najkrótszym czasie oraz uruchomić alarm i inne instalacje bezpieczeństwa. Szybka reakcja systemu daje większe szanse osobom przebywającym w strefie zagrożenia na ewakuację do bezpiecznych obszarów”.

Do kluczowych instalacji budynkowych, która w razie pożaru, decyduje o bezpieczeństwie ludzi, należy także system oddymiania. W placówce klienta wymagał gruntownych zmian. Zamontowano nową instalację napowietrzania i oddymiania klatek schodowych, nowe klapy oddymiające oraz nowy układ wentylatora napowietrzającego. Naprawiono także oświetlenie awaryjne w ciągach ewakuacyjnych.

Pożar powoduje silne zadymienie pomieszczeń, nagrzewanie się powietrza oraz emisję toksycznych gazów” – ocenia sytuację Łukasz Dyjewski. „Wtedy powinien zadziałać system oddymiania, który otwiera klapy wentylacyjne oraz automatycznie uruchamia wentylatory i nawiewy. W ten sposób z ciągów komunikacyjnych wypompowane są zanieczyszczenia i ciepło, zwiększa się widoczność i jakość powietrza, co ułatwia ewakuację osób. Wypompowanie gorąca na zewnątrz ma także duże znaczenie dla utrzymania wysokiej odporności konstrukcji budynku i zapobiega jego zawaleniu” – komentuje dalej menedżer Dyjewski.

Wyższy poziom bezpieczeństwa

Projekt wymagał także wielu przeróbek budowlanych, w tym rozbiórkę ścian i sufitów. Bardzo ważnym zadaniem było wykonanie zabezpieczeń przeciwogniowych dla konstrukcji stalowej budynku na dwóch kondygnacjach. Do tej pory stalowa konstrukcja nośna nie miała tego typu izolacji. Dodatkowo konieczne było poszerzenie ciągów komunikacyjnych oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonano nowe przejścia przeciwpożarowe i oznakowano drogi ewakuacji. Poprawiono też błędnie wykonaną instalację hydrantową.

Najważniejszy cel projektu został osiągnięty – klient zyskał nieruchomość wyposażoną w wysokiej klasy zabezpieczenia na wypadek pożarów, a bank stał się bezpiecznym miejscem pracy i obsługi ludności.

Aktualności