Dla klienta z branży nieruchomości komercyjnych w warszawskiej dzielnicy Mokotów Impel brał udział w projekcie przebudowy i rozbudowy starego obiektu biurowego. Wykonano instalację klimatyzacyjną i wentylacyjną wraz rewizją do projektu wykonawczego. Prace trwały prawie 1,5 roku.

Systemy klimatyzacji i wentylacji

Projekt był realizowany na trzech budynkach jednocześnie. Główny, stary biurowiec – budynek A – o 12 kondygnacjach i powierzchni całkowitej sięgającej prawie 9 tys. m2 był całkowicie remontowany wewnątrz i na zewnątrz, podobnie jak budynek B o 4 kondygnacjach. Dodatkowo generalny wykonawca wybudował w kompleksie nowy, trzeci budynek, również 4-kondygnacyjny. Na każdym z nich Impel wykonywał niezbędne prace wg przygotowanego projektu. W budynkach zamontowano 296 kompletów systemów klimatyzacji wraz z automatyką typu VRF i split, kilka kompletów central wentylacyjnych, agregatów chłodzących do central wentylacyjnych, instalację freonową oraz instalację odprowadzania skroplin. Do całości instalacji zamontowano centralny system sterowania urządzeniami klimatyzacyjnymi oraz system detekcji freonu.

„Klimatyzacje typu VRF są urządzeniami łatwo sterowalnymi zarówno przez systemy centralne, jak też z poziomu każdego użytkownika” – mówi o urządzeniach Wojciech Ciołek, prezes zarządu Impel Synergies. „Rozwój technologii dla tego typu urządzeń jest z roku na rok coraz bardziej dynamiczny, co też powoduje wzrost popularności tych urządzeń, poprawiają się ich parametry użytkowe, w tym parametry zużycia energii elektrycznej. Są to systemy ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego i cechuje je duża efektywność w uzyskach ciepła. Są łatwiejsze w montażu oraz nie wymagają skomplikowanej regulacji hydraulicznej” – dodaje Wojciech Ciołek.

Wentylacja przeciwpożarowa

Bardzo ważnym elementem zadania realizowanego przez Impel była dostawa i montaż wentylacji przeciwpożarowej. Zamontowano 3 systemy napowietrzania i oddymiania budynków, kanały wentylacyjne wraz z izolacją oraz oblachowaniem na dachu budynku, obudowano kanały oddymiające płytą ognioodporną.

„System oddymiania jest jedną z najważniejszych instalacji budynkowych, a jego sprawność decyduje o bezpieczeństwie ludzi w razie sytuacji pożarowych” – mówi Norbert Nowacki, dyrektor operacyjny w Impel Synergies. „To odpowiednie odprowadzanie gorąca, dymu i toksycznych gazów w sytuacjach zagrożenia decyduje o sprawności ewakuacji ludzi z budynku oraz o bezpieczeństwie całej konstrukcji nieruchomości. W razie pożaru system automatycznie uruchamia otwarcie klap oddymiających, okien, wyrzutni czy wentylatorów, a toksyczne gazy wypompowuje na zewnątrz. Dzięki temu ciągi komunikacyjne są widoczne, oczyszczone z trujących gazów, a sama konstrukcja budynku nie nagrzewa się, grożąc zawaleniu” – dodaje Norbert Nowacki.

Na remontowanych obiektach do instalacji wentylacyjnej zamontowano dodatkowo klapy przeciwpożarowe, regulatory wydajności, tłumiki, wyrzutnie, czerpnie, kratki wentylacyjne, anemostaty, nagrzewnice elektryczne i wentylatory kanałowe.

Projekt pod szczególny nadzorem

Prace projektowe realizowane były na wszystkich budynkach jednocześnie i przy obecności innych branżowych ekip instalacyjno-montażowych. Bardzo dużym wyzwaniem w realizacji projektu była koordynacja prac z innymi branżami, by móc równolegle wykonywać swoje zadania i realizować je terminowo. Dużym wyzwaniem był też transport pionowy urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych o wadze ok. 7 ton na dach najwyższego z remontowanych budynków.

Zespół, który przygotowywał ofertę, rozwiązanie projektowe zamienne oraz wykonywał i koordynował prace na obiektach wykazał się  dużym doświadczeniem i zaangażowaniem. Prace wykonano bez zwłoki i zgodnie z wytycznymi do zadania podwykonawczego.

Aktualności