Konsorcjum spółek Impel Tech Solutions Sp. z o.o. Sp.k. i Construct Solutions Sp. z o.o. realizuje remont i przebudowę Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach. Umowę ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie podpisano w pierwszym kwartale 2018 roku. Projekt wyceniono na kwotę niemal 5,6 mln zł brutto.

Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa w budynku szkolnym, jego rozbudowa i zwiększenie miejsca na cele dydaktyczne oraz rehabilitacyjne. Szkoła w Pęcherach jest specjalistycznym ośrodkiem dydaktycznym, który wspomaga w edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Placówka powinna zatem spełniać szczególne wymogi, aby profesjonalnie udzielać specjalistycznej pomocy wychowankom oraz realizować indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne.

Z uwagi na charakter szkoły i wrażliwość jej wychowanków na hałas, intensyfikacja prac remontowych zaplanowana jest na okres wakacyjny 2018 i 2019 roku. Projekt obejmuje dwie zasadnicze części – jedna to przebudowa placówki i prace konstrukcyjne, a druga – dostosowanie obiektu do ochrony przeciwpożarowej.

Najtrudniejszą częścią inwestycji będzie wymiana dachu szkoły zaplanowana na lato 2018 r. oraz rozbudowa górnej kondygnacji. Przy tym zadaniu konieczny będzie demontaż dachu, nadbudowa ścian na ok. 2 m wysokości, montaż okien i następnie montaż nowego dachu. Zadanie jest tym bardziej wymagające, z uwagi na fakt, że szkoła ma kształt sześcioboku z wewnętrznym patio i wieżyczką łączącą środkowe skrzydła budynku.

W ramach prac dostosowawczych obiektu do aktualnych przepisów przeciwpożarowych wykonane zostaną: nowe oświetlenie ewakuacyjne, instalacja wodociągowa pożarowa (hydranty wewnętrzne i zewnętrzne oraz budowa dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 100 m3 każdy), dobudowanie klatki schodowej pomiędzy dwoma skrzydłami budynku z dodatkowym wejściem, wykonana zostanie instalacja odgromowa oraz montaż zabezpieczeń przed zadymieniem klatek schodowych i ciągów ewakuacyjnych. Ponadto zaplanowanych jest szereg prac budowlano-konstrukcyjnych, sanitarnych, wymiana instalacji elektrycznej, montaż instalacji klimatyzacyjnej oraz wentylacji mechanicznej, a także remont nawierzchni dziedzińca.

Umowa na realizację projektu została już podpisana, a zakończenie prac zaplanowane jest na połowę września 2019 roku.

Osobami pracującymi nad pozyskaniem kontraktu i przygotowaniem oferty od strony handlowej są Marcin Borowy, Katarzyna Trojanowska, Sebastian Trawicki i Michał Kostuj – menedżerowie z sopockiego oddziału Impel Tech Solutions. Stronę operacyjną kontraktu natomiast zabezpieczają: Dariusz Mikrut, Grzegorz Pilipczuk i Paweł Dutkiewicz – menedżerowie reprezentujący warszawski oddział Impel Tech Solutions i Construct Solutions.

Aktualności