Spółka Impel Synergies na dachu hali logistycznej w Warszawie przeprowadziła renowację 56 świetlików. W ten sposób zabezpieczono zarówno pomieszczenia magazynowe przed przeciekaniem, jak też mienie podmiotów składujących swoje towary u operatora logistycznego.

Impel Synergies w parkach logistycznych świadczy usługi technicznego utrzymania nieruchomości wraz z obsługą ich modernizacji i remontów. Centra dystrybucji na bardzo dużych powierzchniach realizują obsługę różnych łańcuchów dostaw. To wymaga dostosowania obiektu i należytego utrzymania infrastruktury technicznej, aby procesy logistyczne mogły być realizowane płynnie, bezpiecznie i optymalnie czasowo.

Modernizacja na wysokości

W magazynach wysokiego składowania są przechowywane bardzo duże ilości ładunków, często o wysokiej wartości. Ze względów bezpieczeństwa pomieszczenia te na ogół nie posiadają okien na elewacji, a są doświetlane od góry poprzez świetliki dachowe. Ich sprawność decyduje o bezpieczeństwie składowanych towarów oraz ma wpływ na stan techniczny wnętrza magazynowych hal.

Świetliki dachowe na dachu hali logistyczej

Dostęp do światła dziennego ma też duży wpływ na komfort pracy pracowników obsługujących procesy logistyczne. Świetliki dachowe odpowiednio doświetlają pomieszczenia, a światło dzienne wpływa na dobre samopoczucie pracowników i ich lepszą koncentrację w czasie pracy. Decydują też o mniejszym zużyciu energii elektrycznej. Im lepiej pomieszczenia są doświetlone światłem dziennym, tym mniej energii elektrycznej zużywają w ciągu dnia.

Zakres prac modernizacyjnych

Renowacja u klienta była poprzedzona audytem technicznym, po którym wytypowano 56 świetlików do gruntownej naprawy. Ustalony zakres prac obejmował:

  • demontaż dotychczasowego pokrycia świetlików,
  • obróbkę świetlików z wykorzystaniem wysokiej jakości papy zgrzewalnej z asfaltu modyfikowanego SBS,
  • montaż nowego pokrycia z poliwęglanu wraz z uszczelkami paroprzepuszczalnymi.

„Do realizacji zlecenia wykorzystaliśmy papy termozgrzewalne, bo mają lepsze parametry techniczne, niż papy tradycyjne” – mówi Cezary Skweres, menedżer ds. wsparcia operacyjnego w Impel Synergies. „Stosuje się je do wykonania wodoszczelnych membran na różnego rodzaju powierzchniach, szczelnych pokryć dachowych, czy odpowiednich izolacji. Są dość plastyczne przez co też szybsze w montażu. Dodatkowo cechuje je duża wytrzymałość na warunki atmosferyczne w bardzo dużym zakresie temperatur” – dodaje Cezary Skweres.

W świetlikach dachowych wymieniono także pokrycia poliwęglanowe. Konstrukcje tego typu są bardzo wytrzymałe i pozwalają na wieloletnią eksploatację. Dobrze sprawdzają się w świetlikach dachowych, bo nadmiernie nie obciążają konstrukcji. Dobrze też przepuszczają światło słoneczne, rozpraszając je jednocześnie, co powoduje, że pomieszczenia magazynowe nie nagrzewają się.

„Do montażu płyt poliwęglanowych wykorzystaliśmy taśmy paroprzepuszczalne” – komentuje dalej prace projektowe Cezary Skweres. „Taśmy wykonane są z polipropylenowej włókniny oraz kleju kauczukowego. Bardzo dobrze zabezpieczają otwarte komory w płytach poliwęglanowych. Zapewniają dobrą wymianę powietrza oraz jednostronną przepuszczalność pary wodnej. Dzięki takim właściwościom pokrycia poliwęglanowe świetlików nigdy nie są zaparowane i nie zachodzą pleśnią” – dodaje Skweres.

Najważniejsze bezpieczeństwo

Przy realizacji zlecenia najważniejszą kwestią było bezpieczeństwo pracowników. Pomimo płaskiego dachu, wszystkie prace były wykonywane na wysokości i wymagały odpowiednio zabezpieczenia linowego pracowników. Szczególnie niebezpieczne były prace nad otwartymi przestrzeniami świetlików oraz przy krawędzi dachu – musiały być nadzorowane przez inspektora BHP.

Aktualności