Wiele nieruchomości łączy w sobie funkcje mieszkaniowe i komercyjne. Właściciele lokali mieszkalnych oraz lokali usługowych w ramach jednej nieruchomości czy kompleksu budynków mogą stanowić wspólnotę mieszkaniową. Stają się tym samym właścicielami części wspólnych, a zatem są wspólnie odpowiedzialni za techniczne utrzymanie nieruchomości w ramach mieszkaniowej wspólnoty.

Techniczne utrzymanie nieruchomości wspólnot mieszkaniowych

Całość nieruchomości wchodzących w skład wspólnoty musi podlegać stałemu nadzorowi technicznemu. Dzięki niemu zachowane jest bezpieczeństwo mieszkańców i najemców. Niezbędne są służby, które będą monitorować proces zużywania się nieruchomości i tak planować prace serwisowe, naprawcze i konserwacyjne, aby zapobiegać rażącemu pogorszenia się stanu technicznego obiektów.

Obowiązek wyboru firmy, która będzie wsparciem technicznym dla nieruchomości, ciąży na zarządzie wspólnoty w kooperacji z firmą zarządzającą.

Prawo budowlane a techniczny serwis obiektów

Według obowiązującego prawa budowlanego wszelkie obiekty budowlane muszą być utrzymane we właściwym stanie, który nie zagraża bezpieczeństwu ich użytkowania. Budynki trzeba poddawać okresowym przeglądom technicznym – zarówno tym obligatoryjnym, jak i doraźnym mającym charakter zapobiegawczy. Przeglądom podlegają nie tylko konstrukcje budynków, ale również wszelkiego rodzaju instalacje techniczne, teletechniczne i urządzenia posadowione na nieruchomościach. Wszelkie nieprawidłowości zdiagnozowane podczas przeglądów powinny być na bieżąco naprawione czy odpowiednio zabezpieczane.

Obiekt klasy premium ze wsparciem technicznym Impela

Rezydencja Foksal w Warszawie to bardzo wymagająca nieruchomość pod względem obsługi technicznej. Należy do apartamentowców klasy Premium. Ma część wydzieloną na lokale mieszkalne i część komercyjną, ale w całości funkcjonuje jako wspólnota mieszkaniowa. Obiekt wyposażony jest w nowoczesne rozwiązania techniczne oraz infrastrukturę zapewniającą komfort użytkownikom – zespół fitness z basenem, jacuzzi, saunami, salą do squasha i siłownią.

„W ramach umowy na techniczną obsługę nieruchomości wykonujemy bieżące prace konserwacyjne instalacji na częściach wspólnych” – mówi Tomasz Strzelczyk, dyrektor biura obsługi kontraktów stacjonarnych w Impel Synergies. „Opracowaliśmy szczegółowy harmonogram przeglądów i prac niezbędnych do wykonania na najbliższe miesiące. Współpracujemy także z firmami zewnętrznymi, które wykonują przeglądy czy inne prace inwestycyjne zaplanowane przez wspólnotę. Na początek współpracy przeprowadziliśmy audyt zerowy całego apartamentowca. Na jego podstawie przygotowaliśmy rekomendacje, w jakich obszarach należy wykonać dodatkowe prace serwisowe i naprawcze z uwagi na znaczny stopień zużycia” – dodaje Tomasz Strzelczyk.

Techniczna obsługa Rezydencji Foksal

Doradztwo zawsze w cenie

Dla właścicieli nieruchomości ważne jest, aby na stałe rozwijać współpracę z dobrymi fachowcami w zakresie technicznej obsługi. Dobra wiedza o rozwiązaniach technicznych i technologicznych zastosowanych na obiekcie często przekłada się na sprawniejsze działania w obszarze ich należytego utrzymania. Regularny serwis pozwala też skutecznie minimalizować koszty przyszłych remontów. 

„Dzięki zawarciu umowy z Impelem, klient zyskał nie tylko bieżącą obsługę techniczną i nadzór nad eksploatacją urządzeń i instalacji w obiekcie, lecz także stałe doradztwo w zakresie prawidłowego funkcjonowania nieruchomości” – komentuje współpracę Jerzy Wasilewski, kierownik techniczny obiektu. „Kompetencyjnie udowodniliśmy, że na bezpieczeństwo obiektu patrzymy wielowymiarowo i potrafimy z zupełnie nowym spojrzeniem wejść w wymagający zakres obsługi” – dodaje.

Aktualności