29 lutego 2024 roku w Warmiński Hotel & Conference w Olsztynie odbyło się szkolenie: „ESG w praktyce szpitalnej: rola Dyrekcji w nowej erze raportowania UE„. W gronie uczestników znaleźli się dyrektorzy szpitali, menedżerowie, a także reprezentanci instytucji, organizacji, towarzystw medycznych oraz przedstawiciele Grupy Impel.

Podczas szkolenia m.in., omówiony został wpływ regulacji ESG/CSRD na funkcjonowanie placówek medycznych, strategie adaptacyjne Green Hospitals PFSz. Nie zabrakło praktycznych aspektów raportowania pozafinansowego oraz analizy wymagań prawno-formalnych związanych z regulacjami CSRD.

Nasz ekspert Tomasz Szymanik, Prezes Zarządu, Impel Synergies Sp. z o.o., zabrał głos w panelu.:

  • Wprowadzenie do Zrównoważonego Systemu Szpitali – Koalicja Green Hospitals.

Omówił zagadnienia związane z wprowadzenie zasad ESG w ochronie zdrowia. ESG stanowi kluczowy krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, integrując aspekty środowiskowe, społeczne oraz te związane z zarządzaniem. Ekspert omówił zalety outsourcing w zakresie technicznego utrzymania nieruchomości w ochronie zdrowia. Podkreślił, że dzięki takiemu rozwiązaniu szpitale mogą efektywniej zarządzać swoimi zasobami, skupiając się na świadczeniu wysokiej jakości opieki zdrowotnej, jednocześnie minimalizując ryzyko awarii i utrzymywania infrastruktury w pełnej sprawności powierzając zadania wyspecjalizowanym podmiotom. Outsourcing TUN przyczynia się również do optymalizacji kosztów operacyjnych oraz wprowadzenia nowoczesnych i efektywnych rozwiązań technologicznych. Działania te przekładają się na lepszą elastyczność i adaptacyjność szpitala do zmieniających się warunków rynkowych.

Na stoisku zaprezentowaliśmy m.in., nasze rozwiązania w obszarze Technicznego Utrzymania Nieruchomości. Uczestnikom oraz Organizatorom wydarzenia pragniemy podziękować za zaangażowanie i wymianę wiedzy.

Aktualności