Instalacja elektryczna każdego szpitala wyposażona jest w elektroniczne liczniki energii. Tego typu układ pomiarowy spełnia nowoczesne standardy i umożliwia zdalne odczyty. Daje także możliwość podpięcia systemów, które wspierają zarządzanie energią elektryczną obiektu.

Zdalne odczyty liczników – lepsza kontrola kosztów

Autorski i unikatowy system Prognosis pozwala na zdalny odczyt danych z liczników energii elektrycznej za pomocą urządzenia Prognosis-Box. Umożliwia to bieżącą kontrolę zużycia energii elektrycznej i kosztów w trybie ciągłym, a także monitorowanie parametrów energetycznych online w wygodnej aplikacji. Dziś system Prognosis obsługuje już 40 szpitali w całej Polsce.

System podłączony do sieci szpitala jest w stanie w krótkim czasie (2-3 miesięcy) uzyskać wyraźne oszczędności na skutek:

• eliminacji błędów bilingowych na fakturach,
• wykrycia i usunięcia błędów w konfiguracji liczników energii elektrycznej,
• dobrania optymalnych (najtańszych) parametrów dystrybucyjnych na każdy okres rozliczeniowy.

System odczytuje dane z licznika elektrycznego, na bieżąco je analizuje, automatycznie dokonuje kalkulacji i podpowiada, w jakich obszarach warto poczynić usprawnienia.

„Rozwiązanie Prognosis doskonale sprawdza się w placówkach medycznych” – mówi Wojciech Ciołek, członek zarządu Prognosis Sp. z o.o. System pełni rolę Wirtualnego Elektryka, który 24 godziny na dobę monitoruje liczniki, wspiera zarządzanie polityką energetyczną szpitala, weryfikuje i analizuje ponoszone koszty. System podpięty do punktu pomiarowego już w ciągu 15 minut generuje raport z rekomendacjami optymalizacyjnymi. Na jego podstawie wprowadzamy zmiany, by opłaty za dystrybucję energii elektrycznej ograniczyć do możliwie jak najniższego poziomu na dany okres rozliczeniowy” – komentuje dalej Wojciech Ciołek.

Audyt Energetyczny w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zespół ekspertów ze spółki Prognosis przeprowadził audyt energetyczny szpitala w Ostrowcu. Poddano ocenie stan techniczny istniejącej instalacji elektrycznej oraz urządzeń elektrycznych. Na podstawie audytu zaplanowano prace modernizacyjne, które przyczynią się do znacznego ograniczenia kosztów zużycia energii elektrycznej szpitala.

Dodatkowo system Prognosis w wybranych punktach pomiarowych analizował czy prawidłowo dobrano poziom mocy umownej i wielkości pobieranych opłat za ewentualne przekroczenia mocy. Przeanalizował także historię zużycia energii elektrycznej oraz dobór najkorzystniejszej taryfy energetycznej. Dzięki tym zabiegom szpital zyskał w krótkim czasie niższy rachunek za prąd.

Zakres audytu energetycznego

Audyt objął szeroki zakres prac, m. in. weryfikację oświetlenia, stan rozdzielni elektrycznych niskiego napięcia, układy sterujące maszyn i układy pomocnice. Bardzo dokładnie zostały zweryfikowane poszczególne oddziały szpitala i możliwości ich opomiarowania z wykorzystaniem systemu Prognosis. W urządzeniach sterujących zarekomendowano wymianę układu sterującego na bardziej nowoczesne rozwiązania oparte o sterowniki programowalne. Zalecono także wymianę starych tablic bezpiecznikowych oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją czujników ruchu.

Odpowiedzialność projektowa

Ze realizację usługi w szpitalu od strony handlowej odpowiedzialny był Cezary Smoleński. Utrzymywał stały kontakt ze szpitalem i ustalał szczegóły planowanego przedsięwzięcia. Z kolei część techniczno-operacyjną realizował Norbert Szczesny, który przeprowadził audyt i przygotował raport rekomendacyjny. Nad całością czuwał Paweł Konopko – prezes zarządu Prognosis Sp. z o.o., który odpowiedzialny był za wycenę projektu oraz wspierał zespół w zakresie merytorycznym.

Zespół Prognosis stanowią wyjątkowi eksperci w dziedzinie analityki, inżynierii i energetyki. Od kilku lat pomagają wielu klientom sektora prywatnego i publicznego oszczędzać pieniądze. Potwierdzeniem skuteczności działania spółki są liczne referencje klientów, nagrody i wyróżnienia przyznawane przez niezależne instytucje.

Aktualności