Dostosowanie obiektów do wymogów ppoż

Usługi modernizacji i remontów pomieszczeń (fit-outy) wspomagamy usługami związanymi z dostosowaniem obiektów do wymogów ochrony przeciwpożarowej. Dbamy o to, by wszystkie przestrzenie były wygodne i bezpieczne dla użytkowników, a rozwiązania techniczne ograniczały ryzyko pożarów i odpowiednio chroniły mienie najemców nieruchomości przed zniszczeniem.

Zapytaj o ofertę

Czym jest dostosowanie obiektów do wymogów przeciwpożarowych?

Na różnego typu nieruchomościach, w zależności od ich przeznaczenia i stanu technicznego, wdrażamy rozwiązania przeciwpożarowe. Zabezpieczamy budynki przemysłowe, komercyjne i użyteczności publicznej, by spełniały wymogi odpowiedniej klasy odporności w zakresie trwałości i wytrzymałości w warunkach pożaru.

U każdego klienta system zabezpieczeń przeciwpożarowych dostosowujemy tak, aby jak najszybciej wykrywał zagrożenie pożarowe, alarmował o nim i ograniczał dalsze rozprzestrzenianie się pożaru na inne części obiektu.

Montujemy oraz utrzymujemy w stałej sprawności wszelkiego rodzaju instalacje techniczne, które w sytuacji pożaru pomagają w sprawnej ewakuacji ludzi. Wykonujemy także wszelkiego rodzaju przebudowy i modernizacje, by w jak największym stopniu dostosować ciągi komunikacyjne do swobodnego przemieszczania się osób. Zarówno w elementach konstrukcyjnych jak i wyposażeniu wewnętrznym maksymalnie ograniczamy łatwopalne komponenty na rzecz tych o zwiększonej odporności na wysokie temperatury.

Co zyskujesz?

Bezpieczną przestrzeń do prowadzenia biznesu

 

 

 

Sprawną infrastrukturę techniczną w sytuacji zagrożenia

Ograniczenie ryzyka pojawienia się zagrożenia pożarowego

 

 

 

Wdrożenie procedur zapewniających bezpieczną ewakuację

Co nas wyróżnia?

  • Wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów budowlanych wraz z dostosowaniem obiektu do wymogów ochrony ppoż.
  • Dbamy o stałą sprawność instalacji budynkowych odpowiedzialnych za większe bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
  • Wieloletnie doświadczenie w technicznym utrzymaniu instalacji budynkowych.
  • Techniczne zespoły specjalistów z obszaru ochrony ppoż.
  • Doświadczenie w realizacji działań profilaktycznych z zakresu ppoż.
Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami
i sprawdź ofertę

Zapytaj o ofertę

Inne usługi

Zobacz więcej