Efektywność energetyczna

Oferujemy kompleksowe usługi zwiększające efektywność energetyczną przedsiębiorstw. Na podstawie profili energetycznych identyfikujemy problemy przedsiębiorstw w obszarze zużycia energii. Proponujemy rozwiązania modernizacyjne z uwzględnieniem dostępnych źródeł finansowania. Tworzymy strategie energetyczne uwzględniając trendy technologiczne, prawne oraz zasadę zrównoważonego rozwoju.

Zapytaj o ofertę

Czym są optymalizacje
energetyczne?

Koncentrujemy się na wymiernym zmniejszeniu energochłonności procesów biznesowych i produkcyjnych w Twoim przedsiębiorstwie oraz bezpośredniej redukcji kosztów wykorzystania energii. Tworzymy zindywidualizowane polityki i strategie energetyczne dla klientów z sektorów przemysłowego, handlowo-usługowego, administracji i użyteczności publicznej.

Tworzymy i analizujemy profile konsumpcji energii uwzględniając specyfikę działalności Twojego przedsiębiorstwa oraz jego plany rozwojowe. Identyfikujemy negatywne zjawiska energetyczne, lokalizujemy ich przyczyny oraz wskazujemy obszary o największym potencjale optymalizacyjnym. Na tej podstawie rekomendujemy rozwiązania modernizacyjne oraz scenariusze ich wdrożeń.

Na bieżąco analizujemy możliwości finansowego wsparcia proponowanych inwestycji w ramach aktualnie dostępnych instrumentów, jak dotacje celowe, kredyty oraz fundusze unijne.

Rozwinięciem działań wdrożeniowych jest implementacja długofalowej polityki zarzadzania energią zapewniającą bieżącą optymalizację energochłonności przedsiębiorstwa. Z wykorzystaniem nowoczesnych systemów monitoringu przepływu energii wdrażamy Standard ISO 50001 oraz metodykę IPMVP, zapewniającą stały nadzór nad konsumpcją energii.

Jakie procesy obsługujemy?

Analiza wstępna
przedsiębiorstwa

Audyt efektywności
energetycznej

Audyt energetyczny

Audyt specjalistyczny obszaru energetycznego firmy

Stale doskonalenie strategii energetycznej

Usługa Prognosis

Wsparcie w pozyskaniu dofinansowania

Optymalizacje
elektroenergetyczne

Audyt OZE

Audyt wentylacji

Audyt energii cieplej

Co zyskujesz?

Obniżenie zużycia energii

dzięki ciągłej optymalizacji energochłonnych procesów

 

 

Klarowną politykę energetyczną

przedsiębiorstwa

 

 

Szybki zwrot z inwestycji

optymalizacyjnych

Wzrost efektywności energetycznej

pracujących urządzeń, poprawa wydajności systemów sterowania i automatyki

 

 

Zmniejszenie emisji

CO2

Utrzymanie lub wzrost konkurencyjności

przedsiębiorstwa

 

 

 

Możliwość uzyskania świadectwa

efektywności energetycznej (Białe Certyfikaty)

Co nas wyróżnia?

  • Unikalność rozwiązań
  • Indywidualny projekt dla każdego klienta
  • Doświadczony zespół inżynierów energetyki, instalatorów oraz specjalistów od transmisji danych.
  • Współpraca z doświadczonym zespołem ekspertów z obszaru energetyki Politechniki Wrocławskiej.
  • Zaawansowane systemy pomiarowe
Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami
i sprawdź ofertę

Zapytaj o ofertę

Inne usługi

Zobacz więcej