Efektywność energetyczna

Wdrażamy rozwiązania wpływające na lepszą efektywność energetyczną przedsiębiorstw. Dzięki nim ograniczamy straty w obwodach elektrycznych, monitorujemy wszystkie parametry energetyczne sieci, diagnozujemy obszary, w których mogą pojawić się nieprawidłowości. Z naszą pomocą firmy ograniczają wydatki na energię elektryczną i zwiększają stabilność realizowanych procesów.

Zapytaj o ofertę

Czym jest efektywność
energetyczna?

System Optymalizacji Energii Elektrycznej (SOEE) jest unikatowym, chronionym patentem rozwiązaniem, które łączy w sobie dynamiczny kompensator mocy biernej z funkcją filtracji wyższych harmonicznych. Pozwala na redukcję kosztów związanych z funkcjonowaniem każdej sieci elektrycznej średniego i niskiego napięcia.

SOEE pozwala na osiągnięcie znacznych oszczędności energii elektrycznej poprzez podniesienie efektywności pracy urządzeń elektrycznych oraz eliminację strat występujących w obwodach i sieciach energetycznych.

Przed przygotowaniem oferty wykonujemy u klienta audyt energetyczny. Analizujemy zużycie w oparciu o dostępne dane, wykonujemy pomiary instalacji z użyciem analizatorów jakości energii. Efektem audytu jest opracowanie rekomendacji rozwiązania mającego na celu optymalizację zużycia energii oraz wskazanie gwarantowanych oszczędności.

SOEE najlepiej sprawdza się w:

  • zakładach przemysłowych z rozległą siecią przesyłową średniego napięcia
  • oczyszczalniach ścieków
  • zakładach przetwórczych i dystrybucyjnych wyposażonych w mroźnie i chłodnie
  • zakładach przemysłu ciężkiego (huty, cementownie)

Co zyskujesz?

Obniżenie zużycia energii

elektrycznej czynnej dzięki ciągłej nadążnej optymalizacji parametrów energii elektrycznej

 

 

 

Redukcję mocy biernej

w układzie oraz niwelowanie harmonicznych

Wzrost efektywności energetycznej

pracujących urządzeń, poprawa wydajności systemów sterowania i automatyki

 

 

Zmniejszenie emisji

CO2

Poprawę kondycji parku maszynowego

czy infrastruktury elektroenergetycznej firmy, co znajduje bezpośrednie przełożenie na koszty funkcjonowania (przestoje, naprawy, krótsza żywotność maszyn, etc.)

 

Możliwość uzyskania świadectwa

efektywności energetycznej (białe certyfikaty)

Co nas wyróżnia?

 

  • Unikalność rozwiązania, które łączy w jednym urządzeniu kompensator mocy biernej z filtrem zakłóceń harmonicznych.
  • Indywidualny projekt dla każdego urządzenia SOEE (każdorazowo rozwiązanie może mieć wyższe parametry).
  • Doświadczony zespół inżynierów energetyki, instalatorów oraz specjalistów od transmisji danych.
  • Współpraca z doświadczonym zespołem ekspertów z obszaru energetyki Politechniki Wrocławskiej.
Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami
i sprawdź ofertę

Zapytaj o ofertę

Inne produkty

Zobacz więcej